เข้าร่วมคณะศึกษาวิจัย NHK WORLD-JAPAN

ช่วยเราปรับปรุงเนื้อหาในภาษาของคุณ!

NHK WORLD-JAPAN กำลังมองหาสมาชิกที่สามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจออนไลน์หลายรายการ

NHK WORLD-JAPAN

จะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว รายการ และเนื้อหาออนไลน์ของเรา

รับรางวัลโดยทำแบบสำรวจ

แลกรางวัลเป็นบัตรของขวัญ เวาเชอร์ หรือบริจาคให้การกุศล

ความคิดเห็นของคุณ

จะใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของ NHK WORLD-JAPAN

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณให้มาจะได้รับการจัดการอย่างรัดกุมโดย Syno International, Inc. ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะศึกษาวิจัย NHK WORLD-JAPAN และบริหารจัดการการสำรวจ อาจมีการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ฝ่ายต่างๆ ดังนี้: NHK, NHK International Inc., และ Nippon Research Center ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างมีพันธะในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณจะได้รับการยืนยันส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกไว้ โปรดทำการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำในอีเมล

เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับคำขอให้เข้าร่วมแบบสำรวจจากบริษัทอื่นๆ และบริษัทการศึกษาวิจัยด้านการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากแบบสำรวจจาก NHK WORLD-JAPAN

Have an account?

การลงทะเบียนจะเป็นการแสดงว่าฉันยอมรับข้อกำหนดที่อธิบายในเพจนี้

NHK WORLD-JAPAN กำลังมองหาสมาชิกที่สามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจออนไลน์หลายรายการ

NHK WORLD-JAPAN

จะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว รายการ และเนื้อหาออนไลน์ของเรา

รับรางวัลโดยทำแบบสำรวจ

แลกรางวัลเป็นบัตรของขวัญ เวาเชอร์ หรือบริจาคให้การกุศล

ความคิดเห็นของคุณ

จะใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของ NHK WORLD-JAPAN

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณให้มาจะได้รับการจัดการอย่างรัดกุมโดย Syno International, Inc. ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะศึกษาวิจัย NHK WORLD-JAPAN และบริหารจัดการการสำรวจ อาจมีการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ฝ่ายต่างๆ ดังนี้: NHK, NHK International Inc., และ Nippon Research Center ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างมีพันธะในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณจะได้รับการยืนยันส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกไว้ โปรดทำการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำในอีเมล

เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับคำขอให้เข้าร่วมแบบสำรวจจากบริษัทอื่นๆ และบริษัทการศึกษาวิจัยด้านการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากแบบสำรวจจาก NHK WORLD-JAPAN