Tham gia NHK WORLD-JAPAN Research Panel

Hãy giúp chúng tôi cải thiện nội dung bằng ngôn ngữ của bạn!

NHK WORLD-JAPAN đang tìm kiếm các thành viên có thể tham gia các khảo sát trực tuyến khác nhau.

NHK WORLD-JAPAN

Sẽ hỏi ý kiến của bạn về tin tức, chương trình, và các nội dung trực tuyến của chúng tôi.

TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG BẰNG CÁCH HOÀN TẤT KHẢO SÁT

Đổi điểm thưởng lấy thẻ quà tặng, phiếu giảm giá, hoặc quyên góp từ thiện.

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung NHK WORLD-JAPAN.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tất cả các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp được quản lý nghiêm ngặt bởi Syno International, Inc. theo Chính sách về Sự riêng tư của họ.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp để duy trì NHK WORLD-JAPAN Research Panel và quản lý khảo sát cho các bên sau đây: NHK, NHK International Inc., và Nippon Research Center. Tất cả các bên liên quan cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định hiện hành.

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận địa chỉ email mà bạn đã cung cấp; vui lòng hoàn tất đăng ký theo email hướng dẫn.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ được đề nghị tham gia khảo sát từ các công ty và hãng nghiên cứu tiếp thị khác, ngoài khảo sát từ NHK WORLD-JAPAN.

NHK WORLD-JAPAN đang tìm kiếm các thành viên có thể tham gia các khảo sát trực tuyến khác nhau.

NHK WORLD-JAPAN

Sẽ hỏi ý kiến của bạn về tin tức, chương trình, và các nội dung trực tuyến của chúng tôi.

TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG BẰNG CÁCH HOÀN TẤT KHẢO SÁT

Đổi điểm thưởng lấy thẻ quà tặng, phiếu giảm giá, hoặc quyên góp từ thiện.

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung NHK WORLD-JAPAN.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tất cả các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp được quản lý nghiêm ngặt bởi Syno International, Inc. theo Chính sách về Sự riêng tư của họ.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp để duy trì NHK WORLD-JAPAN Research Panel và quản lý khảo sát cho các bên sau đây: NHK, NHK International Inc., và Nippon Research Center. Tất cả các bên liên quan cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định hiện hành.

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận địa chỉ email mà bạn đã cung cấp; vui lòng hoàn tất đăng ký theo email hướng dẫn.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ được đề nghị tham gia khảo sát từ các công ty và hãng nghiên cứu tiếp thị khác, ngoài khảo sát từ NHK WORLD-JAPAN.