PRAGMAPanel.com Gizlilik Politikası

www.pragmapanel.com alan adlı web sitesinin (kısaca “Panel” olarak anılacaktır) tüm hakları PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne (kısaca “PRAGMA” olarak anılacaktır) aittir. PRAGMA, Panel üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı “PRAGMAPanel Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tespit edilmesi ve Panel’de oluşabilecek teknik sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, PRAGMA, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Üyelik veya Panel üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) PRAGMA’ya vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için kullanılır. PRAGMA tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya PRAGMA Panel üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; PRAGMA ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “PRAGMA Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
PRAGMA, Panel dahilinde başka sitelere link verebilir. PRAGMA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kullanıcılar tarafımıza başvurarak kendileri ile ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptir
Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. PRAGMA, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini PRAGMA’nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda PRAGMA, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
PRAGMA’nın kullanıcılarla akdettiği “PRAGMA Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.
PRAGMA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. PRAGMA’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda PRAGMA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
PRAGMA, kullanıcılar ve kullanıcıların Panel’i kullanımına dair bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir sitenin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir siteyi kaç kişinin kullandığı, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Panel diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece panel içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Panelden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. sorumlu değildir.
PRAGMA tarafından Panel dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, PRAGMA ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara istatistiki analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
PRAGMA, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Panel’de yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. PRAGMA’nın değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Panel’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.